Waluta:
PLN

Regulamin sklepu

Opublikowano:

1.Sprzedaż przez stronę internetową istnieje tylko po zalogowaniu się do panelu Klienta. Składanie zamówienia poprzez stronę internetową jest najbezpieczniejszą formą kontroli zamówienia.

2.Zamówienia można składać drogą mailową lub telefonicznie. Złożenie takiego zamówienia skutkuje wpłaceniem zaliczki bądź całej kwoty za zamówiony towar na konto podane przez pracownika sklepu.

3.Jeżeli Klient składa zamówienie innym sposobem niż strona internetowa, zobowiązany est do podania danych teleadresowych: imię, nazwisko, adres dostawy, telefon i adres email, które są niezbędnym warunkiem przyjęcia zamówienia.

4.Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

 


Realizacja zamówień

5.Rozpoczęcie realizacji zamówienia i zawiązanie umowy pomiędzy Klientem a sklepem Motorismo następuje po zatwierdzeniu zakupu w sklepie internetowym, bądź po uzgodnieniu z pracownikiem sklepu.

6.W przypadku braku jakichkolwiek towarów zamówionych przez Klienta na magazynie lub u dostawców Klient jest informowany przez konsultantów telefonicznie lub e-mailem o braku możliwości zrealizowania jego zamówienia w założonym terminie. Klient podejmuje wówczas decyzje o dalszej realizacji zamówienia (wydłużenie się czasu realizacji lub realizacji zamówienia w częściach), bądź rezygnacji z niego.

Czas realizacji:

•24h - towar mamy w naszym sklepie. Wysyłka w 24h.

•3 -6 dni - towar mamy w naszych magazynach lokalnych - Wysyłka w takim przypadku może potrwać do 6 dni od złożenia zamówienia

•na zamówienie - dostępność na telefon, towar specjalny, nie możemy zadeklarować z góry jak szybko go zdobędziemy. Wysyłka może potrwać do 5 tygodni roboczych. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby takie zamówienie zrealizować jak najszybciej

7.Jeżeli wszystkie zamówione produkty są dostępne w naszym sklepie wysyłka następuje w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia i od chwili potwierdzenia wpłaty na konto firmowe, jeżeli forma płatności wybrana przez Klienta jest inna niż "Za pobraniem". Jeżeli dostępność produktów na sklepie jest niewystarczająca do zrealizowania zamówienia termin realizacji zamówienia wydłuża się do czasu dostawy zamówionych towarów u dostawców o czym Klient jest informowany telefonicznie lub e-mailem.

8.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 9.Jeżeli podczas składania zamówienia Klient wybrał jako formę płatności "Odbiór osobisty" zostanie poinformowany o czasie zrealizowania zamówienia drogą telefoniczną bądź e-mailową. Kiedy towar, który został zamówiony, będzie do odbioru, Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem przez konsultantów.

10.Towar przeznaczony do odbioru osobistego jest przetrzymywany centrali firmy, bądź w
sklepach firmowych przez okres 4 tygodni od momentu pierwszego poinformowania przez
konsultantów o możliwości odbioru towaru przez Klienta. Po upływie tego czas zamówienie zostaje anulowane.

11.Po skompletowaniu wszystkich towarów z zamówienia Klienta (bądź ich części po
skonsultowaniu się z Klientem) jest realizowana ich wysyłka.

 

Wysyłka

12.Wysyłka realizowana jest głównie poprzez firmę kurierską . O kwocie przesłania i o
ostatecznej sumie do zapłaty przy odbiorze Klient jest informowany telefonicznie i /lub mailowo w dniu wysyłki.

13.Wysyłka zamówionego towaru realizowana jest jedynie na terenie Polski

14.Jeżeli podczas składania zamówienia Klient wybrał formę płatności przelewem, a zamówiony towar jest obecnie dostępny na sklepie, istnieje możliwość przyśpieszenia realizacji zamówienia. W tym celu należy wysłać potwierdzenie wpłaty e-mailowo. W momencie wystąpienia wątpliwości co do oryginalności dowodu wpłaty sklep zastrzegasobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia do momentu zaksięgowania wpłaty na konto firmowe. Jeśli Klient nie przyśle potwierdzenia wpłaty, zaksięgowanie wpłaty może potrwać do 14 dni roboczych.

15.Sklep Motorismo nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.


16.Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na http://sklep.1-st.com.pl/ mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na http://sklep.1-st.com.pl/ należy kontaktować się ze sprzedawcą.


Płatności i ceny


17.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.


18.Cena obowiązuje wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy. Ceny w salonach firmowych mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.


 

19. REKLAMACJE

Podstawą przyjęcia reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu towaru – paragon, Faktura VAT. Jeżeli towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, któr stwierdzi czy wada lub niezgodność istniała w chwili jego wydania. W tym celu należy odesłać reklamowany towar na adres Sprzedawcy. Towar powinien zostać odesłany kompletny, odpowiednio zapakowany wraz z kserokopią dowodu zakupu oraz szczegółowym opisem wady lub niezgodności w tym datą wykrycia wady oraz określeniem żądania co do sposobu wykonania reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uzasadnionej reklamacji uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu ub zaoferuje inne dostępne w sklepie towary, ewentualnie obniży cenę towaru - w zależności od żądania Kupującego. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, sklep zwróci niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na podstawie przesłanego potwierdzenia poniesionych kosztów. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu towaru, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody oraz odesłanie towaru wraz z protokołem na adres Sprzedawcy.


 

20. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.  Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.   Zwrot środków za zakupiony przedmiot dokonujemy przelewem bankowym. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem


21. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie
prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych, powodów
związanych z błędem pisarskim przy określeniu cen towaru oraz opisu technicznego nastronie. 

PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 

22. Administratorem danych osobowych jest 1st M.Wiśniewska Sp.j.

 

23. 1st M.Wiśniewska Sp.j. gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).


 

24. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonania umowy o wykonywanie usług elektronicznych, a więc w celu umożliwienia założenia konta, utrzymywania konta i jego funkcjonalności, wysyłki newsletterów i wykonywania pozostałych usług elektronicznych, jak również w celu wykonywania umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionychinteresów 1st M.Wiśniewska Sp.j. , tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania www.sklep.1-st.com.pl, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem w/w strony internetowej do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów (w tym także w postaci smsów/mmsów wysyłanych na podany przez Klienta numer telefonu). Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja umów i świadczonych usług elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

25. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Klientowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej do potrzeb Klientów.

26. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom 1st M.Wiśniewska Sp.j., jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

27. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem www.sklep.1-st.com.pl , m.in. w celu wykonywania usług elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

28. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

29. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych www.sklep.1-st.com.pl, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.